2019 ADLİ YILI TEBRİK MESAJI

Halkın en temel insanî haklarını gasp etmeye, vatandaşların serbest iradesi ile seçilmiş meşru bir yönetimi silah zoruyla değiştirmeye çalışan gayrı meşru bir yapıyla işbirliği yaptığı için hakim, savcı ve yüksek yargı mensuplarının açığa alındığı ve meslekten çıkarıldığı bir adli yılı geride bırakmış, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle de yeni bir adlî yıla girmiş bulunuyoruz. Umarız ki bu adlî yıl ve sonraki yıllar, adalet değerine ve hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınan yıllar olur.

Bu vesile ile, tüm hukuk camiasının yeni adlî yılını tebrik eder, tüm meslektaşlarımıza çalışmalarında adalet ilkesine bağlı olarak başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Hukukun Üstünlüğü Derneği