PANDEMİ DÖNEMİNDE CUMA NAMAZINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURU

 

 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

30.04.2020

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE; “KORUYUCU SAĞLIK KURALLARINA UYMAK” SURETİYLE, “CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINMASININ SAĞLANMASI” TALEBİMİZDİR. 

 

COVID-19 salgını sebebiyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık tedbirleri üst düzeyde uygulanmaya çalışılmaktadır. Kamu sağlığının korunması amacıyla son derece gerekli ve yerinde uygulamalarla başta seyahat ve çalışma özgürlüğü olmak üzere pek çok alanda bir dizi yasaklar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bu düzenlemeler, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID-19 (Yeni Korona virüs Hastalığı) “Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiye kararlarıyla şekillendirilmektedir. 

Bu kararlar doğrultusunda toplumsal yaşam pandemi dönemi şartlarına uygun şekillerde devam ettirilebilmektedir. Örneğin ülkemiz genelinde okullarda fiziki eğitim-öğretim süreçlerine ara verilmiş olsa da internet tabanlı uzaktan eğitim formları uygulanmaya başlanmıştır. Yine bu minvalde iş dünyasında ve toplu ulaşımda kimi düzenlemelere gidilerek vatandaşlarımızın sıhhi tedbirlere riayet koşuluyla günlük sosyal yaşam faaliyetlerinin kesintisiz devamı sağlanmaya çalışılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.  

Hukukun Üstünlüğü Derneği olarak pandemi döneminde kamu sağlığına yönelik alınan tüm tedbir ve düzenlemeleri destekliyoruz.  

Ancak aynı sıhhi gerekçelerle kısıtlanan, milli manevi değerlerimiz ve inanç dünyamızda özel bir yeri olan Cuma Namazlarının kılınmasının sağlanmasına yönelik bir düzenleme yapılmamış olmasını da makul bulmuyor, günlük hayatın rutin aktiviteleri alınan tedbirler kapsamında yerine getirilebiliyorken, inancımızın vazgeçilmezi olan Cuma Namazının kılınmasına yönelik bir düzenlemenin hakkımız olduğuna inanıyoruz.   

Eğitimin, toplu ulaşımın, çalışma yaşamının, ticaretin hatta market alışverişlerinin uygun formlarda sürdürülebildiği bir ortamda, başarıyla uygulanan koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması ve hijyen koşullarına riayet edilmek kaydıyla Cuma Namazlarının da camilerde kılınmasının sağlanabileceğini düşünüyoruz.   

Cemaatle eda edilmesi gereken Cuma Namazlarının uzun bir süredir kılınamaması nedeniyle toplumumuzda duyulan üzüntü ve mağduriyet duygusunun had safhaya ulaştığını da gözlemlemekteyiz. 

Talebimiz; diğer pek çok alanda halen uygulanan örnek düzenlemeler ışığında camilerimizde pandemi dönemi şartlarına uygun çözümler üretilerek bu önemli ibadetimizin ifasının sağlanmasını talep ediyoruz. 

Tek bir vatandaşı için yabancı bir ülkeye uçak gönderebilen Devletimizin, halkının %99’unun Müslüman olduğu ülkemizde, Cuma Namazlarının yeniden topluca eda edilebilmesi konusunda gereken adımları süratle atacağına inanıyor, bir an önce anılan mağduriyetin giderilmesini arz ve talep ediyoruz.  

Saygılarımızla,

 

Ek-Bknz:https://drive.google.com/file/d/1neLPEjxrom6DXOfQi7e4PnqXV6UNNRtu/view?usp=sharing 

 

Hukukun Üstünlüğü Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Av. İsmet Bahadır